Restaureringstegnestuen

Indhold: Forside  |  Restaureringscentret  |  Lager  |  Det historiske værksted
Firmainformation
  |  Samarbejdspartnere  |  Nyheder

Restaureringstegnestuen har gennem mere end 20 år påtaget sig opgaver inden for alle former for restaurering af historisk og bevaringsværdigt byggeri samt rekonstruktion af historiske bygninger og anlæg.
Vi har særlig erfaring i f.eks.:

  • opmåling og konstruktionsanalyse

  • bygnings- og tilstandsregistrering

  • bygningsarkæologiske og bygningshistoriske undersøgelser

  • rådgivning for - og i relation til - museer, frednings- og bevaringsmyndigheder

  • skitsering og planlægning - overordnet og detaljeret - af restaurerings- og rekonstruktionsopgaver

  • projektering, vejledende tilsyn og rådgivning


Har du brug for fremstilling af historiske genstande, modelle eller produkter iøvrigt
- så kig på siderne Restaureringscentret
eller Det historiske værksted

- om registrering & forundersøgelser

Opmåling og bygningsundersøgelser anser vi som nødvendige forudsætning for at kunne gennemføre både økonomisk og kulturhistorisk forsvarlige restaureringer.
Vi har i mere end 20 år udført sådanne opgaver for museer, institutioner, fredningsmyndigheder og private.

- om bygningsrestaurering

Vi har gennem årene stået for rådgivning og gennemførelse af restaureringsopgaver af såvel bevaringsværdige som fredede bygninger,
-  byejendomme, landejendomme, herregårde, mølle og kirker m.m..
Bygherrerne har været såvel private personer som offentlige in

- om historiske rekonstruktioner

Vi har stået for genopførelse og rekonstruktion af  landbohuse og miljøer fra 1600- til 1800-tallet på frilandsmuseer i Danmark og Bungemuseet på Gotland i Sverige.
Vi har også stået for opførelse af rekonstruktioner af middelalderens huse på landets middelaldercentre - bl.a. Middelaldercentret i Nykøbing F. - samt i eget regi i "Landsbyen Köbing" i Nordborg.
Senest er indledt samarbejde med Historiecentret Dybbøl Banke om opførelse af kopier af de gamle skanseanlæg.

Forside  |  Restaureringscentret  |  Lager  |  Det historiske værksted
Firmainformation
  |  Samarbejdspartnere  |  Nyheder

restaureringscentret@john-kronborg.dk