Restaureringscentret

Indhold: Forside  |  Restaureringstegnestuen  |  Lager  |  Det historiske værksted
Firmainformation
  |  Samarbejdspartnere  |  Nyheder

Restaureringscentret er opstået som en naturlig konsekvens af Restaureringstegnestuens aktiviteter. Uden adgang til de nødvendige, oprindelige materialer ville ingen seriøs restaurering kunne gennemføres.
Med tidens løb er indsamlet den del genbrugsmaterialer, lige som kontakter til leverandører af specialprodukter - i indland som udland, er etableret. Således kan mange, længe savnede ønsker efterkommes, når det gælder levering af materialer og produkter til bygningsrestaurering.
Restaureringscentrets værksted udfører ligeledes særlig opgaver efter ønske: - reparation, kopiering og rekonstruktion.

- om materialesalg

Restaureringscentret forhandler - og formidler handel - med brugte og nye materialer til restaurering af historisk byggeri:

 • genbrugsmaterialer - f.eks.: - tømmer, døre, inventardele, beslag, gl. vinduesglas m.m.

 • nye materialer - f.eks.: - trætjære, linolie, sokkeltjære, slemfarver, beslag, smedesøm m.m.

 • specialprodukter - bl.a.:- støbejernslamper.

Se udpluk af varelageret - og spørg gerne efter det, du ikke ser.

- om videnformidling

Restaureringscentret afholder med mellemrum temadage med emner inden for teknik, metoder og materialeanvendelse til brug ved restaurering:

 • om restaureringshåndværk

 • om restaureringsmetoder

 • om materialer til restaurering

Restaureringscentret kan evt. afholde og formidle specialkurser efter ønske om restaurering - f.eks.:
 • restaurering af tømmerkonstruktioner

 • restaurering af murværkskonstruktioner

 • restaurering af vinduer, døre og bygningssnedkerarbejder m.m.

- om værkstedet

Restaureringscentrets værksted udføre mindre specialopgaver inden for restaurering, hvor der ønskes en særlig grad af bevaring - f.eks.:

 • renovering af døre

 • renovering af vinduer

 • renovering af snedkerinventar

 • renovering af beslag m.m.

Forside  |  Restaureringstegnestuen  |  Lager  |  Det historiske værksted
Firmainformation
  |  Samarbejdspartnere  |  Nyheder

restaureringscentret@john-kronborg.dk