Firmainformation

Indhold: Forside  |  Restaureringstegnestuen  |  Restaureringscentret  |  Lager
Det Historiske værksted
  |  Samarbejdspartnere  |  Nyheder

- om baggrund og forudsætninger

Center for Historie & Håndværk - som jeg har valgt at kalde virksomheden, er et foretagende med mange aktiviteter. Mere end 25 års arbejde med bygningsarkæologi og historisk bygningsteknologi samt praktisk arbejde inden for flere historiske håndværk er grundlaget, hvorpå virksomheden har opbygget sin erfaring og viden.

Virksomheden ledes og drives først og fremmest af mig selv - John Kronborg Christensen. Efter en uddannelse inden for flere bygningshåndværk tog jeg i 1976 afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i København som restaureringsarkitekt fra afdelingen for Nordisk arkitekturhistorie, opmåling og bygningsarkæologi med speciale i nordisk træ-bygningskultur.

Som fungerende konsulent for Kulturministeriets Bygningsfredning og Bevaringskontor i mere end 25 år, tidligere arkitekt og museums-inspektør på Frilandsmuseet og freelance arkitekt gennem 15 år på Kulturhistoriska Museet i Bunge på Gotland har jeg erhvervet stor erfaring med restaurering, konservering og rekonstruktion inden for næsten alle former for historisk byggeri lige fra kirker til møller, herregårde til bøndergårde og fornemme såvel som simple borgerhuse.

Restaureringstegnestuen har eksisteret i snart 20 år og - ud over restaureringsarbejder i mere almindelig forstand - har jeg gennem de seneste år bl.a. stået for opførelsen af rekonstruerede huse fra mid-delalderen på alle landets Middelaldercentre.
Senest er indledt samarbejde med Historiecentret Dybbøl Banke om opførelse af skansekopier.
På den tohundrede år gamle, fredede gård - Jollmands Gård - i Holm i Nordborg Kommune ledes netop nu arbejdet med at restaurere og genopbygge et landbrugsmuseum.

Referenceliste / restaureringsopgaver - i udpluk:
Nordborg Kirke & Præstegård, Oksbøl Kirke & Præstegård, Havnbjerg Kirke, Hørup Kirke, Ketting Kirke, Kapel & Præstegård, Ulkebøl Kirke & Degnegård, Dybbøl Kirke & Præstegård, Lysabild Præstegård. Alsingergården, Vibæk Mølle, Jacob Michelsens gård, Bov Museum, Aabenraa Museum, Stolbroladen, Cathrinesminde Teglværk, Tontoftgård, Augustenborg Slot, Notmark Kro, huse i Ketting - samt et utal af andre bevaringsværdige eller fredede ejendomme i det meste af Sønderjylland.
Hertil kommer bl.a. udarbejdelse af Kommuneatlas for Nordborg, Aabenraa & Gråsten og medvirken ved udgivelse af registranter af gamle bygninger i Køge og Tønder.

Forside  |  Restaureringstegnestuen  |  Restaureringscentret  |  Lager
Det Historiske værksted
  |  Samarbejdspartnere  |  Nyheder

restaureringscentret@john-kronborg.dk