Det historiske værksted

Indhold: Forside  |  Restaureringstegnestuen  |  Restaureringscentret  |  Lager
Firmainformation
  |  Samarbejdspartnere  |  Nyheder

Det historiske værksted er en specialiseret gren af Restaureringscentret, der særligt beskæftiger sig med formidling og levendegørelse af forhistorisk kulturhistorie.
Værkstedet har især specialiseret sig i fremstilling af kopier af historiske genstande - fra synåle til bygninger. Opgaver er gennem tiden udført for såvel privatpersoner som museer og historieformid-lende institutioner.
I et tæt samarbejde med den selvejende institution "Landsbyen Köbing - Middelaldercentret i Nordborg
" er udført adskillige kopier af genstande af alle slagt fra middelalderen.
Sammen med "Landsbyen Köbing" er der gennem de seneste 8 år gennemført adskillige middelaldermarkeder og aktiviteter, der på seriøs og overbevisende måde har formidlet livet i middelalderen.

- om fremstilling af historiske kopier

Det historiske værksted fremstiller kopier af genstande - fra middelalder og senere tid - f.eks.:

  • kopier - i fuld skala eller model - af forhistorisk byggeri og anlæg

  • kopier og rekonstruktioner af historiske møbler

  • kopier og rekonstruktioner af historisk tilbehør - af alle slags

Værkstedets speciale - og største erfaring - er genstande fra middelalderen, men senest er fremstillet kopier af genstande fra 1800-tallet til bl.a. Historiecentret Dybbøl Banke.

- om levendegørelse af middelalderen

Det historiske værksted formidler - i samarbejde med den selvejende institution "Landsbyen Köbing - Middelaldercentret i Nordborg" -  levendegørelse af livet i middelalderen - f.eks.:

  • middelalderens levevis - i lejr og på marked

  • middelalderens håndværk - i krig og fred


"Landsbyen Köbing" har bl.a. medvirket ved middelalderarrangementer og markeder i Danmark, Sverige, England og Tyskland.

Forside  |  Bygningsrestaurering  |  Restaureringscentret  |  Lager
Firmanformation
  |  Samarbejdspartnere  |  Nyheder

restaureringscentret@john-kronborg.dk