Samarbejdspartnere

Indhold: Forside  |  Restaureringstegnestuen  |  Restaureringscentret  |  Lager
Det Historiske værksted
  |  Firmanformation  |  Nyheder

Restaureringstegnestuen / Restaureringscentret / Det historiske værksted har gennem alle årene arbejdet tæt sammen med mange institutioner og videncentre. Her skal nævnes nogle af de vigtigste:

RAADVADCENTRET
Nordisk center for bevarelse af håndværk.- Vel nok Nordens mest omfattende videncentre, når det gælder bygningsrestaurering og gamle håndværk.
Raadvadcentret har tilknyttet fire regionale afdelinger: - et i Aalborg, et i Midtjylland, et på Fyn og et på Bornholm.
Center for Historie og Håndværk i Købingsmark, Nordborg er netop blevet tilknyttet som den femte regionale afdeling for Sønderjylland.
Se nærmere på Raadvad.dk


KULTURARVSTYRELSEN
Det tidligere "Skov- Naturstyrelsen" - kontorene for Bygningsfredning og Bygningsrestaurering.
Restaureringstegnestuen har gennem mere end 25 år fungeret som konsulent i det Sønderjyske område.
Se nærmere på Kulturstyrelsen.dk


FRILANDSMUSEET
Som arkitekt og museumsinspektør i begyndelsen af 1980'erne var JKC bl.a. medvirkende til genopførelsen af huse fra Als.
Se nærmere på Frilandsmuseet.dk

BUNGEMUSEET - Gotland
Siden 1986 har JKC fungeret som freelance arkitekt for dette, Nordens tredie-ældste frilandsmuseum. Ud over at have opmålt og registreret alle museet bygninger, der har stået her i henved 100 år, har JKC bl.a. også medvirket ved flytning og genopførelse af bygninger til museets nyeste 1800-tals gård samt renovering af andre af museets annekser.
Se nærmere på Bungemuseet.se


MIDDELALDERCENTRET - Nykøbing F.
Danmarks største Historiske forsøgscenter for middelalderteknologi og levendegørelse. Restaureringstegnestuen har her medvirket ved opførelse af de rekonstruerede middelalderhuse.
Se nærmere på Middelaldercentret.dk


...... Dette var kun en begyndelse. Der vil fremover blive suppleret med nye links til egentlige samarbejdspartnere og sider med relateret indhold.

Forside  |  Restaureringstegnestuen  |  Restaureringscentret  |  Lager
Det Historiske værksted
  |  Firmainformation  |  Nyheder

restaureringscentret@john-kronborg.dk